Inca News Haber Portalı

Inca News Haber Portalı Inca News Haber Portalı

Son Dakika
Güncelleme: 00:01, 04 July 2016 Monday

El Kaide Neden Kuruldu?

El Kaide Neden Kuruldu?

El Kaide örgütünün 1998 yılında kuruluş ilanı olarak yayınladığı manifesto ve ultimaton; örgütün asıl hedefinin asla İran, otoriter Orta Doğu ülkeleri ya da İslam dünyasındaki azınlıklar değil asıl hedefinin küresel piramidin tepe noktası olarak gördüğü Anglo-Amerikan Siyonist Cephe olarak tanımladığı küresel aktörler olduğu görülüyor. El Kaide'nin kuruluş ilanını siz değerli okurlarımız için tercüme ettik.


  • Paylaş

Haber Masası/incanews

Yahudi ve Haçlılara Karşı Cihad: İslami Dünya Cephesi Bildirisi

 

23 Şubat 1998

Şeyh Üsame Bin Muhammed Bin Laden

Eymen El Zevahiri, Mısır Cihad Grubu Emri

Ebu Yasir Rifai Ahmed Taha, Mısır İslami Grubu

Şehy Mir Hamza, Pakistan Ulema Cemaati Sekreteri

Fazlur Rahman, Bangladeş Cihad Hareketi Emiri

Övgüler Kitab'ı indiren, bulutları yönlendiren, hizipçiliği yasaklayan Allah'a dır; ki o Kitabında        “Şu  haram aylar bir çıktı mı artık o müşrikleri nerede bulursanız öldürün, yakalayın, hapsedin ve bütün geçit başlarını tutun. “ Ve selam da “ ben yanlız, mızrağımın gölgesinde bana geçim sunan ve benim emirlerimi uymayanları aşağılayıp küçülten Allah'a tapılsın diye ellerinde kılıç ile göderilen biriyim.” buyuran sevgili peygamberimiz Muhammed Bin Abdullah'ın üzerine olsun.

Arap Yarımadası Allah'ın bir düzlük olarak onu yaratmasından, üzerine çölü yerleştirmesinden ve etrafını denizlerle çevirmesinden bu yana, haçlıların üzerinde çekirge sürüsü gibi yayılarak zenginliklerini yemesi ve ekinlerini talan etmesi gibi bir saldırıya hiç maruz kalmamıştı. Tüm bunlar insanların bir tabak yemeğe saldırması gibi ulusların Müslüman halklara saldırdıkları bir dönemde meydana gelmekte. Böylesine ölümcül bir durumda ve müslümanlar olarak hiç destek görmediğimiz bir halde sizler ve bizler durumun bir mütaalasını yapmak ve bu durumun nasıl üstesinden geleceğimize bir karar vermek zorundayız.

Kimseler kamuoyu tarafından iyi bilinen üç hakikat hakkında tartışmamakta; biz bunları herkese hatırlatmak maksadı ile sıralayacağız:

İlk olarak 7 yıldan ziyade bir süredir A.B.D., İslam'ın Arap Yarımadası'ndaki kutsal topraklarını işgal etmekte, zenginliklerini yağmalamakta, yöneticilerine emretmekte, insanlarını aşağılamakta, komşularını korkutmakta ve komşu Müslüman toplumlarla savaşmak için Yarımada'daki üslerini kullanmakta.

Eğer birisi geçmişte bu işgal gerçeğinden bahsetmiş ise, Yarımada'nın tüm insanları onu artık tanıyordur. Bunun en iyi kanıtı Amerikalıların Yarımada'yı, tüm idarecilerin karşı çıkıyor olmalarına rağmen, Irak insanlarına saldırırken bir sıçrama platformu olarak kullanmasıdır. Fakat bu idareciler acizdirler.

İkinci olarak, Haçlı Siyonist ittifakının Irak halkına vurduğu sert darbelere ve 1 milyona ulaşan müslüman ölümlerine …. tüm bunlara rağmen, her ne kadar Amerikalılar korkunç katliamlarını tekrarlamaya karşı olsalar da; şiddetli savaşın ardından gelen uzun süreli kuşatmalardan veya parçalanma ile yıkımlardan tatmin olmadılar. 

Bu nedenle de, bu insanlara bırakılanları imha etmek ve onların Müslüman komşularını aşağılamak için gelmiş bulunmaktalar.

Üçüncü olarak, Amerikalıların bu savaşlar hakkında asıl amaçları dini ve ekonomik ise, aynı zamanda aşağılık İsrail varlığına da hizmet etmektir zira yaşananlar sayesinde Kudüs'ün işgali ve o kutsal topraklarda müslümanların katledilişlerine olan ilginin dağıtılmasını sağlamaktadır. Bunun en önemli ispatı, komşularının arasında en güçlü Arap devleti olan Irak'ı harab etmeye olan hevesleri  ve bölgedeki diğer tüm ülkeleri de birer kağıt parçası gibi küçük parçalara ayırmak istemesidir. Zira İsrail kendi varlığını ve Arap yarımadasındaki Haçlı işgalini ancak bu şekilde, yani güçsüz komşularının varlığında, devam ettirebilir.

Amerikalıların işledikleri tüm suçlar ve günahlar esasında Allah'a, Peygamberine (s.a.v) ve tğm müslümanlara açık bir savaş ilanıdır. İstisnasız tüm İslam alimleri düşmanın İslam topraklarına saldırması halinde cihadın her bir müslümanın üzerine farz olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bu alimlerden bazıları İmam Bin Kademe (El muğni isimli eserinde), imam El Kisai (El Bedai eserinde) ve imam Kurtubi tefsirinde.  

Bu meyanda ve Allah'ın emirleri ile uyarak bizler aşağıdaki fetvada tüm müslümanlar için yayınladık.

Amerikalıları ve onların tüm müttefiklerini – asker ve sivil – öldürmek Mescid-i Aksayı ile Mescidi Haramı özgürleştirmek ve tüm düşmanlarını İslamın topraklarından çıkarıp yenmek ve müslümanları birdaha tehdit edemez hale getirmek için her bir müslümanın üzerinde bireysel bir görevdir, vebaldir. Bunlar Allah'ın ayetlerindedirler; “kafirlerle onların sizinle savaştığı gibi hep birlikte savaşın” ve “fitne kalkıp din yanlız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın”

Bunlar da Allah'ın ilgili ayetlerine dair başka misallerdir; “ Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: "Ey Rabbimiz! bizleri bu halkı zâlim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder" diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz? (Nisa -75)

Bizler Allah'ın inayeti ile Allah'a iman eden ve onun “Amerikalıları öldürün ve nerede, ne zaman bulursanız bulun onların mallarını alın” emirlerine boyun eğen tüm müslümanlara çağrıda bulunuyoruz. Ulemayı, liderleri, gençleri ve de askerleri de şeytanın ordusu olan A.B.D. Silahlı kuvvetlerine ve onun yardımcılarına hemde onların arkalarında bulunan efendilerine saldırılarda bulunmaya davet ediyoruz

Allah “Ey iman edenler,  O size hayat verecek olana çağırdığında Allah'a ve rasulüne olan sözünüzü tutun ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasındadır ve geri döndürüleceğiniz de ancak O'dur

“Ey iman edenler! Size ne oldu ki, "Allah yolunda cihada çıkın." denilince olduğunuz yere yığılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına razı mı oldunuz? Fakat dünya hayatının zevki ahiretin yanında ancak pek az birşeydir.” (Tevbe - 38)

Allah'u Teala yine şöyle buyuruyor “Korkmayın, ümitsizliğe düşmeyin. Eğer gerçekten iman edenlerseniz galip gelecek olanlar sizlersiniz.”

Usame bin Ladin ve Eymen ez Zevahiri Afgan dağlarında:

Usame bin Ladin'nin meşhur yemini:

Konu ile alakalı bazı videolar:

Eymen Ez Zevahiri ''IŞİD ile El Kaide arasındaki menhec farkı”

Usame Bin Ladin Belgeseli 1. Bölüm

İmamla Geçen Günler. Eymen ez Zevahiri; Usame bin Ladin'i anlatıyor.

 İlgili Konular » el kaide |

  • Paylaş

En Çok Okunanlar